You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
รองศาสตราจารย์คนใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 13:01 น.

     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรชัย  พฤกษ์ภัทรานนต์ ได้รับอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2554

 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์