You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
รองศาสตราจารย์คนใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 15:06 น.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ได้รับอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย

เลขที่ 1681/2557  โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่  20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 15:20 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์