You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ขอแสดงความยินดีกับนายสายัณห์ ปล้องงูเหลือม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 09:59 น.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนายสายัณห์ ปล้องงูเหลือม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับเกียรติบัตร "เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย ดีเด่น" จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

sayancir

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 10:07 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์