You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2017 เวลา 15:13 น.
.
.
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมด้วย รศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รศ. ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง ได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) และคณะผู้บริหาร ที่สำนักงานใหญ่ งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ และ ม.อ.

ในการนี้ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนจาก กฟภ อย่างเต็มที่ในการพัฒนาบุคลากรของ กฟภ ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  และทักษะทางปัญญาในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ

กฟภ มีแผนรับสมัครคัดเลือกพนักงานในพื้นที่ภาคใต้ ให้ได้รับทุนการศึกษาปีละ 5 คน โดยเริ่มเรียนในภาคการศึกษา 1/2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ เป็นกลุ่มแรก


peapsupic
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 13:39 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์