You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร มุสิกูล ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 09:46 น.
.
.
ขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร มุสิกูล ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับเครือข่าย (ภาคใต้ตอนล่าง) และระดับชาติประจำปี 2560
.
.....นายธนภัทร มุสิกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดทำโครงงาน เรื่อง “แบบจำลองข้อเข่าเทียมชนิดที่เก็บรักษาเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลัง” (Simulator Anterior and Posterior cruciate ligament Retained TKA) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตร์ ตัณฑนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษา 1/2559 ที่ผ่านมา
....เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย (ภาคใต้ตอนล่าง) จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 ผลงาน จาก 8 สถาบัน โดยนายธนภัทร มุสิกูล ได้คว้า “รางวัลชนะเลิศ” ด้านนวัตกรรม และล่าสุดได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 (ไฟลแนบ)
.
.
sahakit60-2
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:41 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์