You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับบริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 เมษายน 2017 เวลา 08:57 น.
........ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)ได้จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
อาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯที่สนใจ ในหัวข้อเรื่อง "เตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์

ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า
แผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง สู่วิศวกรยุคใหม่"

พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาภาควิชาฯ จำนวน 2 ทุน โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่  30

มีนาคม 2560 เวลา 8.30-16.45
น. ณ  ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวเปิดงานและร่วมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
asefa1
asefa2
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 08:52 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์