You are here: Home ชุมชนวิศวฯไฟฟ้า มอ. กิจกรรมภาควิชา ฯ กิจกรรมวันสงกรานต์ 2560
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 10:26 น.
.
.
เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่

อันเป็นที่รัก เพื่อให้อาจารย์บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีได้ ได้แสดงความเคารพนอบน้อมแก่ครูบาอาจารย์รวมทั้ง

เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีวันสงกรานต์ของ

ไทยให้คง
อยู่
ตลอดไป
.
.
songklan1
songklan2
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 15:33 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์