You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บริจาคเงินปรับปรุงหอวิทยุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:15 น.
...... เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 50 ปี วิศวะ ม.อ. (ดงยางสัมพันธ์

2) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่สนามกอล์ฟเซาท์เทอร์น ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์

คันทรี คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

ระดมทุนสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมหอวิทยุ อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำรายได้สนับสนุนการจัดซื้อ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ให้เกิดสาธารณะประโยชน์

......ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุง

ซ่อมแซมหอวิทยุ จำนวน 500,000 บาท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
.
128763
.
128762
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:28 น.
 
ป้ายโฆษณา

เว็บลิงค์