ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคนเก่งของภาควิชา นายเกียรติศักดิ์ เส้งช่วย เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น"

ในงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ส.ค.59 ที่ผ่านมา