ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและ ตรวจซ่อมในงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าด้านต่างๆ และบริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิกของเครื่องส่งสถานวิทยุ โดยบุคคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและตรวจซ่อมมานานปีผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณอาภาพรรณ อิทธิพลานุคุปต์ และ คุณกนกอร โทบุรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์หมายเลขโทรศัพท์  0-7455-8831ทุกวันเวลาราชการ

 

อัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิกของเครื่องส่งสถานีวิทยุ

เครื่องละ 5,000 บาท (สามารถทดสอบได้ 2 ครั้ง ในกรณีที่ครั้งแรกทดสอบไม่ผ่าน)

อัตราค่าบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

1. วัดความต้านทานฉนวนระหว่างสาย

1.1 ตู้เมน MDB , SDB

ตู้ละ (วัด 9 ครั้ง)

500

บาท

1.2 Feeder (MBD-SDB ,SDB-PB,PB-LC)

1 ชุด feeder (วัด 9 ครั้ง)

300

บาท

1.3 ตู้ย่อย LC to Load (3 phase)

ตู้ละ(วัด 9 ครั้ง on CB ย่อยทุกตัว)

300

บาท

1.4 Single phase consumer unit

ตู้ 1-10    ตู้ละ (on CB ย่อยทุกตัว)

100

บาท

ตู้ 11-20  ตู้ละ (on CB ย่อยทุกตัว)

80

บาท

ตู้ 21 up  ตู้ละ (on CB ย่อยทุกตัว)

50

บาท

2. วัดความต้านทานระบบดิน

จุดแรก จุดละ

500

บาท

ต่อไปจุดละ

200

บาท

3. ค่าเครื่องมือ

3.1 เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน

500

บาท

3.2 เครื่องทดสอบความต้านทานดิน

800

บาท

4. การตรวจเช็ค, ซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

คิดเหมาจ่ายเป็นราย ๆ ไป

5. ทดสอบ KWh

5.1 KWh 1 phase

ตัวที่ 1-20     ตัวละ

150

บาท

ตัวที่ 21-50  ตัวละ

100

บาท

ตัวที่ 51-100 ตัวละ

80

บาท

ตัวที่ 101 ขึ้นไป ตัวละ

50

บาท

ค่าเครื่องมือ 20 ตัวแรก 200 บาท ถัดไปคิดตัวละ 10 บาท

5.2 KWh 3 - phase

ตัวที่ 1-20 ตัวละ

250

บาท

ตัวที่ 21-50 ตัวละ

200

บาท

ตัวที่ 51-100 ตัวละ

150

บาท

ตัวที่ 101 ขึ้นไป ตัวละ

100

บาท

ค่าเครื่องมือ 20 ตัวแรก 400 บาท ถัดไปคิดตัวละ 20 บาท

6. วัดตัวประกอบกำลังของโคมไฟฟ้า

ค่าทดสอบ ชุดละ

150

บาท

ค่าเครื่องมือที่ใช้วัด

300

บาท

7. ทดสอบ Circuit Breaker

ค่าเตรียมเครื่องมือ

500

บาท

100 AT

200

บาท

200 AT

400

บาท

300 AT

600

บาท

400 AT

800

บาท

500 AT

1000

บาท

600 AT

1200

บาท

800 AT

1200

บาท

1000AT

1400

บาท

2000AT

2000

บาท

3000 AT

3000

บาท

ค่าเครื่องมือ

500

บาท

8. ค่าทดสอบ CT (Current Transformer)

ตัวละ

100

บาท

ค่าเครื่องมือตัวละ

50

บาท

ค่ายืมเครื่องมือ

 

บุคลากรภายใน วันละ 0.5-1.0 %  ราคาเครื่องมือ

 

บุคลากรภายนอก วันละ 1.0 % ราคาเครื่องมือ

 

หรือ 200-500 บาทแล้วแต่กรณี

 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง

 

ในอำเภอหาดใหญ่ / วัน

324

บาท

 

สงขลาและต่างจังหวัด/วัน

540

บาท